Tag: شهادت امام حسن عسکری(ع)

می‌زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری…گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکری…

شهادت امام حسن عسکری، بهار جوشش خون شیعه است در غم غیبت

مولای غایب غریبم! سرسلامت باد ما را در غم بابای شهیدت پذیرا باش؛‌ای غمگین‏ترین شیعه در عصر غیبت!

دیده گریان نشود روز جزا در محشر / هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود، شهادت امام عسکری تسلیت باد.

ولی حق حسن العسکری‌ای آن که قضا / مجری امر تو و بنده رای تو بود، شهادتش تسلیت باد.

image-aspx