Tag: صبحانه مناسب برای کنکوری ها

پیام روز: تخم مرغ بخور!

سلام

از ابتدا قرار نبود این نوشتار رنگ و بوی خاصی داشته باشد. قرارمان این بود که در فضایی قابل دسترس برای تمام کاربران عبارت‌ها و توصیه‌هایی را در قالبی کاربردی ارائه نماییم. امّا به دلیل رویکردی که در اغلب یادداشت‌ها و نظرات دوستان وجود داشت ، این نوشتار رنگ و بویی مشاوره‌ای پیدا کرد .

البتّه چند نوبتی  قدم از این قالب بیرون گذاشتیم امّا هم همان چندبار پیام‌ها کلّی بود و هم فراوانی یادداشت‌های مشاوره‌ای  وادارمان کرد به سیاق قبلی بازگردیم. امّا تصمیم داریم از این به بعد به سایر حوزه‌ها نیز سری بزنیم .

امروز خود را به وادی تغذیه رسانده‌ایم. از اهمّیّت صبحانه و ضرورت آن بسیار گفته‌اند و فراوان شنیده‌اید که این نوشتار مجال آن نیست.امّا بد نیست از امروز به بعد صبحانه را با خوراکی خاصّی تجربه کنید.

index

ادامه نوشته