Tag: طرح و نقشه

پیام روز: بپرس ، پاسخ بگو!

سلام

همیشه همین‌طور است؛حرکتی آغاز می‌شود و ما چون آن را مفید می‌دانیم ، با آن همراه می‌شویم. واقعیّت امر این است که اغلب در لحظه‌ی شروع ، طرح و نقشه‌ای برای خویش نمی‌نویسیم تا در گذر زمان رفتار و حال‌مان را با آن مقایسه کنیم و ببینیم آیا در شرایط طبیعی به سر می‌بریم و یا باید اصلاح روش کنیم.

به همین دلیل است که افت و خیزها و فراز و فرودها به شدت نگران‌مان می‌کند و گاهی این نگرانی آن‌قدر زیاد می‌شود که اصل حرکت آسیب می‌بیند. امّا اکنون در موقعیّت بسیار مناسبی هستیم . اکنون زمان بررسی، موشکافی و برنامه ریزی دقیق و اصولی است. اکنون زمانی است که باید از گذشته‌ی خود پرسش کنیم ، زیرا در آینده‌ای بسیار نزدیک لازم است پاسخگوی آن باشیم.

index

منبع:سایت گزینه دو