Tag: عادات خوب مطالعاتی

عادت نکن ، اصلاح کن!

«معنی این اصرار عجیب و غریب را نمی‌فهمم. وقتی سخن از غلط بودن یک روش و درست بودن روشی دیگر می‌کنیم ، اگر گفته‌های‌مان پایه و اساس علمی نداشته باشد ، حرف‌مان به لحاظ منطقی درست و پذیرفته نخواهد بود. برای انکار چنین سخنی هم باید از همان روش استفاده کرد. بیان تجربه ‏های شخصی روش‌مندی و پایگاه علمی یک سخن را متزلزل نمی‌کند.»

این گفته‌های مشاورمان بود در پاسخ یکی از دوستان که اصرار داشت گوش کردن به موسیقی در هنگام مطالعه به او تمرکز می‌دهد.

index

ادامه نوشته