Tag: عدم تمرکز حواس

10 روش ساده و کاربردی برای تقویت تمرکز حواس در هنگام مطالعه(بخش اول)

تمرکز، در لغت، به معنای تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطلاح، یعنی حفظ و نگه داری اعتنا و تمرکز حواس روی موضوعی معین بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نمی باشد. تمام اشخاص، توانایی تمرکز دارند؛ برای اینکه تمرکز، امری نسبی می باشد و کسی نمی تواند ادعا بکند که کاملاً حواس پرت می باشد و و یا به طور مداوم تمرکز حواس دارد.

چه بسا شما تا به حال بسیاری به حواس پرتی فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده باشید که به چه دلیل گاهی به هنگام مطالعه و درس خوادن، حواس انسان پرت می گردد؟ ما نمی دانیم که شما برای همین سؤال خود چه جوابی پیدا کرده اید؛ ولی پاسخ درست همین سوال را به شما می گوییم:

«حواس پرتی، چیزی نمی باشد جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت».

ای مساله را همیشه به خاطر داشته باشید که ذهن شما، به طور مداوم می خواهد درگیر و مشغول باشد؛ پس، چنانچه آن چه اکنون انجام می دهید، در شما درگیری و مشغولیت فکری ایجاد بکند، فکر شما دیگر احساس نمی کند که جای دیگری برود و در همان جا درگیر شود؛ ولی درصورتیکه در انجام این عمل، درگیری فکری ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به مکانی می رود تا خود را در همان جا مشغول بکند و همین، آن حواس پرتی میباشد.

راه های تقویت تمرکز حواس

تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب می باشد و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از راه هایی می باشد که عامل تقویت و پرورش چیره دستی های مورد نیاز برای این شغل می باشد. پس، بدون تمرکز حواس، ممکن می باشد درک و فهم مطلبی که تنها یک ساعت زمان مورد نیاز داشته باشد، ساعت ها زمان بگیرد؛ ولی به خوبی فهمیده نشود و خاصیت مثبتی نداشته باشد. از همین رو، استفاده راه ها و فنونی که به خواننده کمک مي كند تا به هنگام مطالعه، فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و تبحر شخص را در ایجاد تمرکز هنگام مطالعه، بالا می برد. همین راه ها عبارتند از:

brainsd

ادامه نوشته

راهکارهایی ساده و موثر برای جلوگیری از حواس پرتی در هنگام مطالعه -(بخش چهارم)

7- افکار مزاحم را به بعد موکول کنيد
 
اگر افکار مزاحم، شما را هنگام مطالعه و درس خواندن راحت نمي‌گذارند، نگراني خود را براي مدت معيّني به تاخير اندازيد. احتمالاً به کارگيري اين روش، به راحت شدن ذهن شما در اين مدت کمک خواهد کرد؛ مثلاً وقتي موضوعي، ذهن شما را مشغول کرده است آن را بنويسيد و به خود بگوييد که امشب به آن فکر خواهم کرد و بعد سعي کنيد دوباره به سراغ مطالعه برويد.
 
به این نکته مهم توجه داشته باشيد که اين موضوع، هر چه که باشد، در همان وقت مقرر به سراغش برويد و روي آن متمرکز شويد؛ سپس، افکار خود را مشاهده کنيد. تصور کنيد که آنها از گوش شما بيرون مي‌آيند و از ذهن شما خارج مي شوند. اين کار باعث مي شود تا در دفعات بعد که اين موضوع به سراغ شما آمد، شما ديگر به آن اهميت نداده يا خود به خود، افکار مزاحم و پرداختن به آن را به موقع خاص خود واگذار کنيد.
 
Concentration-while-studying

ادامه نوشته