Tag: عوارض استرس

یک وجود دو برداشت ، صد کارکرد!

گوشه و کنار و در مقالات متعدّد بسیار در مورد استرس گفته‌اند ، شنیده‌اید و خوانده‌اید. اگرچه باید در موقعیّتی مجزّا به این نکته پرداخت که بسیاری از استرس‌ها و نگرانی‌ها را خودمان دامن می‌زنیم امّا خوب است اندکی پیرامون بلاهایی که استرس برسرتان می‌آورد بدانید تا بعد تکلیف‌ خود را با این بلای خود ساخته روشن کنید. 

پزشکان در جدیدترین پژوهش دریافته‌اند که استرس در زیر پوست افراد تولید مواد سمّی می کند. هورمون‌های استرس مانند کورتیزول سبب ایجاد تأثیرات منفی بر ذهن و مغز افراد می‌شود.

images

ادامه نوشته