Tag: فعّالیّت درسی

پیام روز: من و دیگران و سعادت!

سلام

رفتارهای انسانی ریشه در اندیشه‌ها و افکار وی دارند.

معنای این حرف این است که برای خود فکرهایی می‌کنیم و تصوّراتی می‌چینیم. سپس بر مبنای همین اندیشه‌ها که اغلب فکرهای زاییده‌ی زمان تنهایی هستند ، رفتارهایی را انجام می‌دهیم.

آن‌چه در این میانه معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد ، نتایجی است که ممکن است چنین رفتارهایی از خود باقی بگذارند. ماجرا وقتی جالب می‌شود که بدانیم نتایج این رفتارهای زاییده شده از افکار خلوت و تنهایی بعضاً تأسّف‌بار و ناپسند هستند.

index

ادامه نوشته