Tag: فعّالیّت مطالعاتی

تابلو بزن ، اعلام کن!

 سلام 

دقیق بودن و در کمال دقّت فعّالیّت مطالعاتی داشتن، موضوعی است که سعی می‌کنیم به آن توجّه دائم داشته باشیم. به همین دلیل است که تمام همّت خود را به کار می‌بریم که آن‌چه انجام می‌دهیم درست و دقیق و موشکافانه باشد.

امّا وقتی در آزمون آزمایشی شرکت می کنیم تمام ساخته‌های‌مان را نقش بر آب می‌بینیم و تلاش‌های‌مان را بر باد رفته می‌پنداریم و نتیجه آزمون بر خلاف آن چیزی است که انتظار آن راد اشته ایم. این مشکل تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری است اما به‌راستی چرا این‌چنین است؟

index

ادامه نوشته

فقط به وظیفه عمل کن

سلام

این نکته مهم را خوب است همیشه به خاطر داشته باشیم که کار و فعّالیّت علمی وقتی ثمربخش و مفید است که در کنار دقیق ، منظّم و مستمر انجام شدن ، توأم با آرامش نیز باشد.

البتّه این بد نیست که دل‌مان شور کارمان را بزند و هم‌چنین نگران درست و دقیق انجام نشدن آن باشیم، امّا موضوع بسیار مهمی که در اینجا بایستی به آن نوجه ویژه ای داشته باشیم این است که نباید این نگرانی ما را به سمت وسواس سوق دهد و آن‌قدر دچار استرس و هیجان باشیم که از انجام کار اصلی خود نیز باز بمانیم.

index

ادامه نوشته

تغییر کن، لذّت ببر

هیچ چیز بیش از تغییر ، زندگی شما را متحوّل نمی‏کند و به خودتان انگیزه و روحیه‏ی مضاعف نمی ‏بخشد. به همین دلیل است که بعد از جا به جا یی اثاث و لوازم منزل ، احساس خوشایندی دارید و از نشستن و نگاه کردن به این چیدمان جدید لذّت می‏برید.این احساس خوشایند شورِ زندگی و میلِ به تلاش را در شما دو چندان خواهد کرد.

اکنون در حال انجام یکی از این تغییرات هستید. اندکی با خود فکر کنید. روزهایی نه چندان دور حتّی تصوّر این که ساعت‏های متوالی فعّالیّت مطالعاتی داشته باشید شما را خسته می‏کرد ؛ امّا اکنون و در آغاز فرایند آمادگی و مطالعه برای کنکور 96 انجام این کار بسیار ساده است. این تغییر را حس کنید و از این احساس خوشایند که در نهایت به موفقیت ختم خواهد شد لذّت ببرید.

index

پیام روز: چند کار ساده ، یک اقدام مهم!

سلام

 مثل هر کار دیگری که برای شروع باید شرایط  انجام آن را فراهم کنیم ، برای انجام فعّالیّت مطالعاتی نیز لازم است هم خومان و هم شرایط عمومی و اختصاصی مرتبط با این فعّالیّت را آماده نماییم.

اگرچه در اغلب موارد، این شرایط کارهای سختی نیستند امّا معمولاً نسبت به انجام آن‌ها کمتر حسّاسیت داریم و به همین دلیل اغلب از فعّالیّت مطالعاتی خود خرسند و راضی نیستیم. تمرکز حواس از اصلی‌ترین ضرورت‌های مطالعه‌ی مطلوب است و برخورداری از میز و محیط مرتّب نخستین گام برای ایجاد به‌شمار می‌رود.

index

ادامه نوشته

پیام روز: تابلو بزن ، اعلام کن!

 سلام 

دقیق بودن و در کمال دقّت فعّالیّت مطالعاتی داشتن، موضوعی است که سعی می‌کنیم به آن توجّه دائم داشته باشیم. به همین دلیل است که تمام همّت خود را به کار می‌بریم که آن‌چه انجام می‌دهیم درست و دقیق و موشکافانه باشد.

امّا وقتی آزمون می‌دهیم تمام ساخته‌های‌مان را نقش بر آب می‌بینیم و تلاش‌های‌مان را بر باد رفته می‌پنداریم و نتیجه آزمون بر خلاف آن چیزی است که انتظار آن راد اشته ایم. به‌راستی چرا این‌چنین است؟

images

ادامه نوشته