Tag: ماه رمضان

گلخنده شوال به ناهید مبارک…ابروی خوش ماه به خورشید مبارک…

بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد

معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

 

خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما

مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده

آمین رب العالمین…

eydefetrmobarak-photokade-1

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

photo_2019-06-04_02-33-38

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

photo_2019-06-03_00-27-27

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

photo_2019-06-02_01-03-18

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

photo_2019-06-01_00-18-26