Tag: مدیریت زندگی

وقتی زمان را کش‌دار می‌کنی

مدیریت زمان یعنی استفاده مطلوب از زمان برای اجرای برنامه ها و فعالیت ها، متناسب با اهدافی که در زندگی داریم.

به این سوال ها به دقت فکر کنید:

شما نسبت به زمان چه نگرشی دارید؟

آیا از وقت خود به خوبی استفاده می کنید؟

آیا توانایی تنظیم امور و اهداف خود را به شیوه ای موثر دارید؟

و یا اینکه شما هم از آن دسته افرادی هستید که همیشه از کمبود زمان گله مند هستند و نرسیدن به اهداف و برنامه های خود را به نداشتن وقت حواله می کنند؟

در طول تاریخ تمدن به زمان و ابعاد آن توجه داشته اند و این توجه در این دوران نیز وجود دارد و عباراتی مانند وقت طلاست گویای این توجه است.همه ما ضرب المثل معروف وقت طلاست را بارها شنیده ایم و بازگو کرده ایم. اما واقعاً برای شما طلا ارزشمند تر است یا وقت؟؟؟

index

ادامه نوشته