Tag: مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات

روش صحیح مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات

برخی از دانش‌آموزان تصور می‌کنند در ایام امتحانات، به جای تمرکز بر امتحانات و تشریحی خواندن بهتر است روی تست زنی کار کرد. می‌گویند: «مهم نیست معدل پایین بیاید، بلکه مهمترین مساله این است که باید در کنکور قبول شد.» آن‌ها فکر می‌کنند که تشریحی خواندن و تمرکز بر امتحانات با آمادگی برای کنکور سراسری مغایرت دارد؛

اما اگر با دقت به این موضوع نگاه کنید، متوجه خواهید شد تفاوت زیادی بین آمادگی برای کنکور و یادگیری تشریحی وجود ندارد. شاید در برخی درس‌ها مانند هندسه یا مباحث اثباتی در درس حساب و دیفرانسیل کمی تفاوت وجود داشته باشد، ولی واقعیت آن است که طراحان کنکور سؤال‌ها را در چارچوب کتاب درسی طرح می‌کنند؛ پس خواندن دقیق کتاب درسی در راستای آمادگی برای کنکور است و بیش‌تر رتبه‌های برتر کنکور هم در این ایام بر امتحانات خود متمرکز می‌شوند. به هر حال اگر فکر می‌کنید قوی هستید، پس از اتمام کار مفهومی و تشریحی، به سراغ تست زنی بروید.

در این مقاله به بیان راهکارهای کلیدی برای مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات دی ماه می پردازیم.

images

ادامه نوشته