Tag: منابع آزمون سراسری

همراه با شما تا آزمون سراسری سال ۹۷ (بخش اول)

امروز ۱۹ دی ماه است و تا زمان برگزاری آزمون سراسری ۱۳۹۷، که در روزهای ۷ و ۸ تیر ماه سال آینده برگزار می‌شود، حداقل ۱۷۰ روز (کمی بیش از پنج ماه و نیم) برای مطالعه یا بازنگری منابع آزمون سراسری از سوی داوطلبان این آزمون مهم، فرصت باقی است.
 
به همین خاطر، از این پس سعی داریم در فواصل زمانی کوتاه‌تری، با شما تا زمان برگزاری آزمون سراسری، با یادکرد نکاتی در این زمینه، همراه باشیم؛ از همین رو، مناسب دیدیم که به عنوان گام اول، به یادآوری مواردی که اهمیت دادن به آنها از سوی داوطلبان آزمون سراسری الزامی به نظر می‌رسد، اختصاص می‌دهیم:
 
index

ادامه نوشته