Tag: منابع کارشناسی ارشد پیام نور

مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ثبت نام بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) آغاز می‌شود و تا چهارشنبه، ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت.

شرط شرکت داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون فراگیر ارشد پیام نور دوره بیست و یکم که مقرر است ۱۷ بهمن ۹۹ برگزار شود، به شرح زیر است:

– دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مـورد تأییـد وزارت علوم و بهداشت و یـا دانشـجویان نیمسـال آخـر دوره کارشناسـی (بـه شـرط فارغ التحصیلی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹)  می‌توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته گرایش از رشته‌های امتحـانی (بـه جـز رشته‌های مهندسی معماری و طراحی شهری) ثبت نام کنند.

– داوطلبانی که رشته کارشناسی آن‌ها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام و یا مشابه نباشد، به تشخیص گروه آموزشـی مربـوط؛ موظفنـد در دوره دانشجویی علاوه بر واحد‌های مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا ۱۲ واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

– دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال‌های ۱۳۷۷ تـا ۱۳۸۱ به دوره‌های مذکور راه یافته اند، از تسهیلات مصوبه فوق برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می‌شوند.

– آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی که در دوره‌های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه‌های درسی دوره را برابر برنامه‌های مصوب وزارت علوم گذرانده اند، اجازه دارند در آزمون هـای ورودی مقـاطع بـالاتر (کـه توسـط سـازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند.

– آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی که در دوره‌های فاقد مجوز شـورای گسـترش آمـوزش عـالی وارد شـده اند، مشروط بر اینکه برنامه‌های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون‌های مقـاطع بـالاتر شرکت کنند. این عده از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ورودی مقطع بالاتر موظفند تا ۲۰ درصد واحد‌های دوره را به تشـخیص دانشـگاه یـا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده، به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین  معدل ۱۲ در دروس مـذکور، تحصـیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

– ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی و یا با عنوان «معادل» باشند، منوط به تأیید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم است. بدیهی است صرفاً تأییدیه تحصیلی و یا قبولی در آزمـون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نیست.

دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی در صورتی که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹  دانش آموخته شود، می‌تواند در آزمون دوره دانش پذیری شرکت کند. این داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون دوره دانش پذیری هنگام ثبت نام باید گواهی دانش آموختگی خود را ارائه کند. اینگونه داوطلبـان بایـد فرم مخصوص معدل (مندرج در انتهای همین دفترچه راهنما) مبنی بر تعداد واحد و معدل واحد‌های گذرانده را تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹  تکمیل و نزد خـود نگه دارند تا در زمان مقتضی به مرکز محل تحصیل ارائه کنند.

بر اساس مصوبه شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلای حوزه علمیه که بر اساس مـدارک صـادر شـده مرکز مـدیریت حوزه‌های علمیه قم، اصفهان و یا خراسان رضوی دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده‌اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسی در رشـته‌های علـوم انسـانی می‌توانند در این دوره‌ها ثبت نام کنند. ضمناً بر اساس مصوبه مذکور، این متقاضیان فقط می‌توانند در رشته‌های علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.