Tag: موفقیت در مدیریت زمان

چند توصیه برای موفقیت در مدیریت زمان

در این مقاله به بیان راهکارهایی ساده و در عین حال موثر برای مدیریت صحیح زمان می پردازیم.

همواره فعالیت‌ها و کارهای روز بعد خود را از شب قبل برنامه‌ریزی کنید و کارهایی را که باید انجام دهید یادداشت کنید.

فهرست تکالیف و کارهای خود را اولویت‌بندی کنید و برای هر کدام از آن‌ها زمان اجرا در نظر بگیرید.

همیشه کارها و تکالیف دشوار را در اوقاتی که انرژی بیش‌تری دارید انجام دهید و سایر تکالیف و درس‌ها را در بقیه‌ی اوقات انجام دهید.

بین فعالیت‌ها و تکالیف، زمان‌های کوتاهی را برای استراحت و بازیابی قوای جسمانی و روانی در نظر بگیرید.

E-learning

ادامه نوشته