Tag: نحوه برگزاری کنکور 1400

آیا تمدید کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ صحت دارد؟

چگونگی برگزاری کنکور ۱۴۰۰

پاسخ داده  شده است که در این پست مانند تمامی سخنگوی سازمان سنجش بعد از پرسش ها و پیگیری های فراوان داوطلبان کنکور نظام قدیم و پاسخ این سوال در مورد برگزاری کنکور ۱۴۰۰ توسط اخبار کنکور دیگر به بررسی آن پرداختیم.

نظر سازمان سنجش در مورد کنکور نظام قدیم ۱۴۰۰

خانم زرین آمیزی در مورد برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ گفت با وجود اینکه سازمان سنجنش مرجع تصمیم گیری در مورد این موضوع نیست اما از آنجایی که رئیس سازمان سنجش رئیس شورای سنجش و پذیرش وزیر علوم نیز هست داوطلبان میتوانند درخواست خود را در این مورد برای سازمان سنجش ارسال کنند.

چگونه به سازمان سنجش درخواست ارسال کنیم؟

داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ میتوانند نامه و امضا جمع کنند و به آدرس پستی و الکترونیکی سازمان سنجش ارسال کنند تا اگر در شورای سازمان سنجش و پذیرش رای بیاورد در نظام تحصیلی کنکور ۱۴۰۰ اعمال شود.

تحلیل پایانی و اختصاصی در  مورد برگزاری دو نظام امتحانی کنکور ۱۴۰۰

از آنجایی که اخرین دسته از داوطلبان نظام تحصیلی در سال ۹۷-۹۸ کنکور داده اند و یکسال بعد از آن هم کنکور نظام قدیم برگزار شده است و قرار بود کنکور ۹۹ آخرین سال برگزاری هر دو نظام تحصیلی باشد، پس برگزاری کنکور ۱۴۰۰ در دو نظام تحصیلی هنوز قطعی نیست.

از آنجایی که داوطلبان زیادی به دلیل بیماری کرونا و عدم برگزاری کلاس ها و آزمون ها اعتراض داشته اند. اگر درخواست ها زیاد باشد ممکن است کنکور ۱۴۰۰ نیز در دو نظام امتحانی برگزار گردد.

توجه کنید: انتظار برای تصویب این قانون نباید وقت شما برای شروع کنکور ۱۴۰۰ را بگیرد و زمان را از دست دهید!

ideas1

 

منبع:دکتر علیرضا افشار