Tag: هدف از کنکور دادن

داشتن هدف و انگیزه در موفقیت داوطلبان کنکور چه نقشی دارد؟

همانطور که می دانید در نظر داشتن هدف واضح و روشن، یك محرك است كه فرد‌ را در هر مرحله از زندگی‌اش به پیش می‌برد. تحقق یک هدف ، فرایندی است که در آن کیفیتی تبدیل به کمیت(هایی) می‌شود. این فرایند چهار مرحله دارد که عبارتند از: قصد ، مأموریت ، افق حرکتی و برنامه. هر کدام از این مراحل ، ویژگی‌هایی دارند و پرداختن به آنها شرایطی دارد.

وقتی هدف مشخص باشد فرد می‌داند كه به كجا می‌خواهد برود و متوجه می‌شود كارهایی‌ را كه دارد انجام می‌دهد بیهوده نیست. به علاوه وقتی فرد هدف داشته باشد سعی می‌كند راه درست و مستقیم رسیدن به آن را هم پیدا كند و با آرامش خاطر و با كم‌ترین هزینه به مقصودش می‌رسد.

279862_gallery_540805442e92a_jpg_fa_rszd

ادامه نوشته