Tag: وقت مرده

اصول مدیریت صحیح زمان

 یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل 20 – 80 است، یعنی از %20 زمان برای انجام %80 کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای مهم است. در این مقاله قصد داریم تا به طور اختصار تعدادی از راهکارهای ساده و در عین حال موثر و کارآمد در راستای مدیریت صحیح زمان را به شما معرفی کنیم.

از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می‌‌شوند:

1-کارهای مهم و فوری: این کارها خود به خود انجام می‌‌گیرد.

2-کارهای مهم و غیر فوری: این دسته کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می‌‌کنند و معمولا افراد ناموفق آن را به تعویق می‌‌اندازند.

3-کارهای فوری و غیر مهم: این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می‌‌شود.

4-کارهای کم اهمیت و غیرضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در انجام کارهای مهم و فوری ( گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس) خود را به این کارها سرگرم می‌‌کنند.

images

ادامه نوشته