Tag: ولادت امام حسن عسکری(ع)

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد…

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهشت آرزوها شد امام عسگری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

زمین را بیارایید و ثانیه ها را در عطر شکوفه های عشق بپیچید

شادی نمایید و جشن بگیرید که اینک، یازدهمین فصل کتاب شیعه

با دست های سبز مردی از تبار ملکوت، ورق می خورد

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد. . .

۱_img_20160906_185900