Tag: ویژگی‌های دفتر برنامه‌ریزی

ویژگی‌های دفتر برنامه‌ریزی چیست؟ (بخش اول)

در مقالات گذشته بارها و بارها به اهمیت و ضرورت تکمیل دفتر برنامه ریزی در سال کنکور اشاره کرده ایم. در این سلسله از مقالات به بیان مهمترین ویژگی های دفتر برنامه ریزی خواهیم پرداخت.

اولین ویژگی مهم دفتر برنامه‌ریزی توجه به گذشته است. هر دانش‌آموز در طی چند هفته بین دو آزمون آزمایشی فرصت درس خواندن و حتی جبران کم‌کاری هفته‌ی گذشته را خواهد داشت. شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که چرا باید به برنامه‌ی گذشته اهمیت دهیم.

index

ادامه نوشته