Tag: يادگيري، تمرين و مرور

روش مطالعه دروس ریاضی رشته ریاضی(بخش اول)

در بخش اول از این سلسله از مقالات قصد داريم تا بطور کامل از مهم‌ترين درس گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، یعنی درس ریاضی صحبت کنيم. درس رياضي در اين گروه، مباحث بسيار گسترده و مهمي را شامل مي‌شود که با دارا بودن ضریب 12 بيشترين ضريب را دارد و در بالا و پايين شدن تراز نمره داوطلبان تاثیر بسیار زیادی می گذارد.
 
حجم بسيار زياد، تنوع درس رياضي و ضريب بالاي آن براي اين گروه، از عواملي هستند که باعث مي‌شود تا داوطلبان در اين درس با رقابت سختي مواجه شوند؛ به علاوه بايد بدانيد که حتي اگر هم بدون توجه به رياضي از سد کنکور بگذريد، در بسياري از رشته‌ها، چند واحد رياضي وجود دارد و ممکن است که شما به خاطر ضعيف بودن در اين درس در دانشگاه با مشکلات زيادي روبرو شويد؛
 
پس اگر از داوطلبان عزيز گروه آزمايشي علوم رياضي و فني هستيد و در مطالعه برخي از مباحث اين درس يا همه آن مباحث، مشکل داريد اين مقاله را بخوبي مطالعه کنيد تا بتوانيد به آساني از پس رياضي در کنکور اين گروه برآييد. رياضي را بايد بر مبناي سه اصل يادگيري، تمرين و مرور قرار دهيم که در ادامه به هر يک از اين موارد مي‌پردازيم:
 
index

ادامه نوشته