Tag: پرورش استعداد

همراه با پرورش استعداد: (قسمت اول) رویاهای بزرگی داشته باشید و برای به دست آوردنشان تلاش کنید

برای حضور موفق در هر رقابت، اعم از فردی و گروهی، برخورداری همزمان از ‌چند ویژگی و تقویت جدی این ویژگی‌ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. شاید برخی از افراد به اشتباه تصور کنند که داشتن استعداد به تنهایی برای نایل آمدن به هر توفیقی و فایق آمدن بر هر معضلی کافی است، اما در اینجا این پرسش پیش می‌آید که‌ اگر استعداد به تنهایی کافی است، پس چرا ‌‌من و شما افراد با‌استعداد زیادی را می‌شناسیم که خیلی هم موفق نیستند؟
 
حقیقت این است که تا وقتی مردم در این دنیا زندگی می‌کنند، استعدادهای خام زیادی هم وجود خواهد داشت؛ اما برای کسب موفقیت و متمایز بودن از دیگران، باید ویژگی‌های زیادی را کسب کنیم، تا ما را از مرز استعداد صرف، فراتر ببرند.
 
اکنون که آرام آرام برای حضور موفق در یک رقابت علمی بزرگ و سپس انتخاب رشته و انتخاب سرنوشت و مسیر ‌آینده زندگی‌تان آماده می‌شوید، ما چند ویژگی مهم را که لازم است برای موفقیت و به حداکثر رساندن استعدادهایتان داشته ‌باشید، به شما معرفی می‌کنیم:
 
۱- باور: باور، استعداد شما را تقویت می‌کند.
۲- علاقه: علاقه، به استعداد شما نیرو می‌بخشد.
۳- ابتکار: ابتکار، استعداد شما را فعال می‌کند.
۴- تمرکز: تمرکز، استعداد شما را ورزیده‌تر می‌کند.
۵- آمادگی: آمادگی، به استعداد شما جایگاه می‌دهد.
۶- تمرین: تمرین، استعداد شما را بهبود می‌بخشد.
۷- پشتکار: پشتکار، استعداد شما را تقویت می‌کند.
۸- جرات: جرات، استعداد شما را امتحان می‌کند.
۹- شخصیت: شخصیت، استعداد شما را عمیق می‌کند.
۱۰- مسؤولیت: مسؤولیت، استعداد شما را قوی می‌کند.
۱۱- کار گروهی: کار گروهی، استعداد شما را چند برابر می‌کند.
۱۲- آمادگی یادگیری: آمادگی برای یادگیری، استعداد شما را گسترش می‌دهد.
 
help-button_large1

ادامه نوشته