Tag: پروزی و موفقیت

از بودن در حال لذت ببریم

همیشه بعد از مدتی می‌فهمیم که چه موفقیت‌ها و چه اشتباهاتی را در گذشته داشته‌ایم و چه موقعیت‌هایی را از دست داده‌ایم.

برای پیمودن راه درست و برای جلوگیری از افسوس و حسرت در آینده باید در حال باشیم و برای آینده زندگی کنیم. حداقل کاری که می‌توانیم و از دست همه‌ی ما برمی‌آید این است که الان که در زمان حال هستیم (و در هال نشسته‌ایم) حال خود و آینده‌ی خود را سرشار از پیروزی و موفقیت کنیم.

index

ادامه نوشته