Tag: پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش شهریه رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده در حاشیه پنجمین جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به مصوبه افزایش نرخ شهریه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی اشاره و اظهار داشت: در جلسه امروز، برای نرخ شهریه داشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاداسلامی (مشغول به تحصیل) نیز مانند سایر رشته‌های علوم مهندسی و… افزایش حداکثر ۱۵ درصدی در نظر گرفته شد.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی با بیان اینکه رشته‌های پزشکی بسیار پرهزینه هستند، افزود: شهریه‌ای که از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اخذ می‌شود، یک سوم شهریه پردیس‌های دولتی است و ما مجبوریم برای ادامه حیات دانشکده‌های پزشکی از منابع مالی رشته‌های دیگر مانند علوم مهندسی استفاده کنیم.

images