Tag: پیام‌های انرژی‌بخش

وقتی دچار کمبود انگیزه می‌شویم چه باید بکنیم؟

وقتی دچار کمبود انگیزه و اعتمادبه‌‌نفس می‌شویم چگونه می‌توان بار دیگر انگیزه‌ی لازم را برای حرکت و ادامه‌ی تلاش به دست آورد؟

نکته بسیار مهمی که همواره بایستی به خاطر داشته باشیم این است که انگیزه، بیش از هر چیز دیگری از درون فرد نشئت می‌گیرد و هیچ کس و هیچ نیرویی خارج از وجود شما و به جز خودتان نمی‌تواند انگیزه‌ی زیادی در شما ایجاد کند. سایر افراد می‌توانند در کوتاه‌مدت تلاش شما را برانگیزند.

موثرترین و زودبازده ترین روش‌های ایجاد انگیزه عبارتند از:

816acb17e101341cf87f0c8c7f997359

ادامه نوشته