Tag: پیروزی‌ها و موفّقیّت‌ها

برای رسیدن به موفقیت ، متفاوت باش!

آیا تا به حال به این مساله اندیشیده‌اید که کدام بخش از اتّفاقات و رویدادهای زندگی‌تان بیش‌ترین سهم را در پیروزی‌ها و موفّقیّت‌هایی که به دست آورده‌اید ایفا نموده‌اند؟اگر همین الان تمام رویدادهای زندگی‌تان را به دو بخش تقسیم نمایید ، می‌توانید این بررسی و کنکاش را انجام دهید.

 بخش اوّل تمام روزهایی است که در سختی بوده‌اید، تلاش کرده‌اید  و زحمات زیادی متحمّل شده‌اید تا کاری را به درستی به سرانجام برسانید. و بخش دوم زمان‌هایی است که آسوده و بی‌خیال ، به دور از هر تلاش و کوششی نشسته‌اید و فقط آرزو پرورانده‌اید.

index

ادامه نوشته