Tag: کارنامه قبولی داروسازی

کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-سهمیه منطقه ۳، کنکور ۹۶

برای مشاهده کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-سهمیه منطقه ۳، کنکور ۹۶ بر رو.ی تصویر زیر کلیک کنید:

capture1