Tag: کتاب‌های تستی

روشهای تست‌زنی برای کنکور(بخش دوم)

مرحله‌ی 2: تست‌زنی تثبیت

با درصد و بدون زمان:

در این مرحله، درصدگیری انجام می‌شود؛ ولی محدودیت زمانی برای حل تست‌ها اعمال نمی‌شود؛ زیرا هدف، افزایش دقت (شاید در شروع کار، اجرای این روش به نوعی موجب افزایش زمان تست‌زنی شود، ولی نگران آن نباشید) و دادن پاسخ صحیح به تست‌های بیش‌تر است؛ بنابراین این نکته را به خاطر داشته باشید نباید با ایجاد قید و بند زمان، دچار استرس و بی‌دقتی شوید.

board-361516_640

ادامه نوشته

منبع مطالعاتی مناسب من کدام است؟

در مورد مطالعه و درس خواندن بخصوص برای کنکور سراسری، صحبت‌های زیادی شده است که همه ارزشمند و قابل تأمل هستند؛ اما موضوع مهمی که بایستی توجه ویژه ای به آن داشته باشید این است که برای اجرای برنامه‌های‌تان، به ابزاری به نام منبع مطالعاتی نیاز دارید.

مطالعه کردن با هدف قبولی و موفقیت در کنکور، اصول و ضوابط خاصی دارد و منابع مطالعاتی نقش کلیدی و انکار ناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند.

علاوه بر کتاب هایی که در برگیرنده تمرینات تشریحی برای تثبیت مطلب مطالعه شده هستند، دسته‌ی دیگر کتاب‌ها که اصولاً باید بعد از کتاب‌های تشریحی قرار بگیرند، کتاب‌های تستی هستند. هر کتاب تستی که این ویژگی‌ها را داشته باشد قطعاً کتاب مفیدی است:

images

ادامه نوشته