Tag: کتاب درسی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی

تغییرات کتاب درسی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی

تغییرات كتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی سال 1394 نسبت به سال 1393 را می توانید در فایل PDF زیر مشاهده کنید. تغییرات زیست پیش دانشگاهی سال 94 نسبت به 93 جزیی بوده است. برای دانلود و مشاهده فایل تغییرات كتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود و مشاهده فایل PDF

C290-2