Tag: کریم اهل بیت(ع)

یا کریم اهل بیت(ع) ادرکنی…

رمضان آمد ودارم خبری بهتر از این
مژده ای دیگر ولطف دگری بهتر از این
اسوه ی خلق زمین فخر جوانان بهشت
مادر دهر نزاید پسری بهتر از این

ای مولود خجسته رمضان! ای بدر تمام ماه خدا! تو تنهاترین فرزند رمضانی و آسمان، در پیشگاه کرم و بخشش تو، با این همه ابرهای باران زایش، گمشده ای غریب بیش نیست. رسول رحمت، تو را بر شانه های خویش سوار می کرد و بر تو مباهات مینمود. تو ادامه محمد (ص) و کرانه علی (ع) هستی. تو امام مایی و ما مُرید و دلداده تو.

و اینک در بهار شکفتن تو، در فصل خدا، بر خود از رهبری تو می بالیم و بر نامت که زینت همه خوبی ها و نیکی هاست، افتخار می کنیم.

۲