Tag: گذشته و آینده

به همين لحظه فکر کن…

 از بزرگي پرسيدند:

استاد! شما هميشه يک لبخند روي لبتان است و به نظر ما خيلي آرام و خشنود به نظر مي‌رسيد. لطفاً به ما بگوييد که راز خشنودي شما چيست؟

استاد گفت: بسيار ساده! من زماني که دراز مي‌کشم، دراز مي‌کشم، زماني که راه مي روم‌، راه مي روم، و زماني که غذا مي‌خورم، غذا مي‌خورم!
پرسش کنندگان ناراحت شدند  و گمان کردند که استاد، آنها را جدي نگرفته است؛ به او گفتند:
تمام اين کارها را ما هم انجام مي‌دهيم؛  پس چرا خشنود نيستيم و آرامش نداريم؟
images

پیام روز: بپرس ، پاسخ بگو!

سلام

همیشه همین‌طور است؛حرکتی آغاز می‌شود و ما چون آن را مفید می‌دانیم ، با آن همراه می‌شویم. واقعیّت امر این است که اغلب در لحظه‌ی شروع ، طرح و نقشه‌ای برای خویش نمی‌نویسیم تا در گذر زمان رفتار و حال‌مان را با آن مقایسه کنیم و ببینیم آیا در شرایط طبیعی به سر می‌بریم و یا باید اصلاح روش کنیم.

به همین دلیل است که افت و خیزها و فراز و فرودها به شدت نگران‌مان می‌کند و گاهی این نگرانی آن‌قدر زیاد می‌شود که اصل حرکت آسیب می‌بیند. امّا اکنون در موقعیّت بسیار مناسبی هستیم . اکنون زمان بررسی، موشکافی و برنامه ریزی دقیق و اصولی است. اکنون زمانی است که باید از گذشته‌ی خود پرسش کنیم ، زیرا در آینده‌ای بسیار نزدیک لازم است پاسخگوی آن باشیم.

index

منبع:سایت گزینه دو