Tag: یادگرفتن

پیام روز: بدان ، بگو ، یادبگیر!

سلام

کنارم نشسته بود و با صبوری تمام مسئله را حل می‌کرد. در خلال توضیح دادن‌هایش فراموش نمی‌کرد که حرف‌های با نمکی بزند تا فضای یاددادن و یادگرفتن خشک و خسته کننده نشود.

چندتایی پرسش ریاضی و بعد هم یکی دو پرسش عربی و پس از پاسخ گویی چند تست ادبیّات ، قسمتی از درس دین و زندگی را هم برایم توضیح داد. وقتی مطمئن شد که دیگر پرسشی ندارم گفت:«روز خیلی خوبی بود. از این که فرصت مرور آموخته‌هایم را فراهم کردی سپاسگزارم.»

index

ادامه نوشته