Tag: آزمون سراسری

از نگاه رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري: زبان و ادبيات فارسي را چطور بخوانيم؟(بخش پایانی)

زبان و ادبيات فارسي، به عنوان درسي که در ميان دروس عمومي آزمون سراسري، با دارا بودن ضریب 4 بيشترين ضريب را دارد، از اهميت بسزايي در تعیین رتبه و تراز داوطلبان کنکور سراسری برخوردار است.

تنوع سؤال‌هاي اين درس و گستردگي مطالب آن به خصوص در سالهای اخیر، باعث شده است که اکثر داوطلبان نتوانند در اين درس، درصد خوبي را به دست بياورند. با توجه به اينکه درس زبان و ادبيات فارسي براي هر پنج گروه آزمايشي آزمون سراسري اهميت بسیار ویژه ای دارد، تلاش کرده‌ايم تا در این سلسله از مقالات که از زبان داوطلبان گروه هاي مختلف که در اين درس درصد خوبي کسب کرده‌اند، نحوۀ مطالعۀ زبان و ادبيات فارسي و آمادگي براي آزمون آن را بيان کنيم؛
 
البته شايد شما از شيوۀ ديگري بهره ببريد و موفق نيز بشويد؛ يا  شما اصلاً  با درس مورد نظر مشکلي نداشته باشيد که در اين صورت، مشخص است که نبايد نحوۀ مطالعۀ خود را تغيير دهيد؛ يا شايد شيوۀ مطالعۀ دارندة يک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگي شما، نتواند پاسخگوي نياز شما باشد.
 
209129_264

ادامه نوشته

اصول درست درس خواندن (مطالعه‌ی مؤثر-قسمت سوم)

  • قدم سوّم: تست آزمونی

در این مرحله که آخرین قدم کار به شمار می رود و در واقع تکمیل کننده مراحلی است که در بخش های قبل به آنها اشاره کردیم، از خودتان آزمون بگیرید. بهتر است تعداد تست‌ها را به تعداد تست‌های کنکور سراسری و در همان زمان قرار دهید تا به زمان آزمون نیز عادت کنید.

کتاب‌هایی تحت عنوان آزمون در بازار وجود دارند که در صورت کیفیت مناسب پرسش‌ها، برای این مرحله بسیار مفید خواهند بود. دقّت داشته باشید که شاه‌کلید این قسمت زمان است. پس زمان را با دقّت و مانند آزمون کنترل نمایید.

index

ادامه نوشته

از نگاه رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري: زبان و ادبيات فارسي را چطور بخوانيم؟(بخش هفتم)

زبان و ادبيات فارسي، به عنوان درسي که در ميان دروس عمومي آزمون سراسري، با دارا بودن ضریب 4 بيشترين ضريب را دارد، از اهميت بسزايي در تعیین رتبه و تراز داوطلبان کنکور سراسری برخوردار است.

تنوع سؤال‌هاي اين درس و گستردگي مطالب آن به خصوص در سالهای اخیر، باعث شده است که اکثر داوطلبان نتوانند در اين درس، درصد خوبي را به دست بياورند. با توجه به اينکه درس زبان و ادبيات فارسي براي هر پنج گروه آزمايشي آزمون سراسري اهميت بسیار ویژه ای دارد، تلاش کرده‌ايم تا در این سلسله از مقالات که از زبان داوطلبان گروه هاي مختلف که در اين درس درصد خوبي کسب کرده‌اند، نحوۀ مطالعۀ زبان و ادبيات فارسي و آمادگي براي آزمون آن را بيان کنيم؛
 
البته شايد شما از شيوۀ ديگري بهره ببريد و موفق نيز بشويد؛ يا  شما اصلاً  با درس مورد نظر مشکلي نداشته باشيد که در اين صورت، مشخص است که نبايد نحوۀ مطالعۀ خود را تغيير دهيد؛ يا شايد شيوۀ مطالعۀ دارندة يک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگي شما، نتواند پاسخگوي نياز شما باشد.
 
209129_264

ادامه نوشته

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1396

بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 مي­رساند که با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 26/2/1395 مجلس محترم شوراي اسلامي، و براساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 9/8/95 ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در کنکور سراسري سال 1396  همانند آزمون سراسري سال 1395 به صورت زير است:

index

ادامه نوشته

از نگاه رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري: زبان و ادبيات فارسي را چطور بخوانيم؟(بخش ششم)

زبان و ادبيات فارسي، به عنوان درسي که در ميان دروس عمومي آزمون سراسري، با دارا بودن ضریب 4 بيشترين ضريب را دارد، از اهميت بسزايي در تعیین رتبه و تراز داوطلبان کنکور سراسری برخوردار است.

تنوع سؤال‌هاي اين درس و گستردگي مطالب آن به خصوص در سالهای اخیر، باعث شده است که اکثر داوطلبان نتوانند در اين درس، درصد خوبي را به دست بياورند. با توجه به اينکه درس زبان و ادبيات فارسي براي هر پنج گروه آزمايشي آزمون سراسري اهميت بسیار ویژه ای دارد، تلاش کرده‌ايم تا در این سلسله از مقالات که از زبان داوطلبان گروه هاي مختلف که در اين درس درصد خوبي کسب کرده‌اند، نحوۀ مطالعۀ زبان و ادبيات فارسي و آمادگي براي آزمون آن را بيان کنيم؛
 
البته شايد شما از شيوۀ ديگري بهره ببريد و موفق نيز بشويد؛ يا  شما اصلاً  با درس مورد نظر مشکلي نداشته باشيد که در اين صورت، مشخص است که نبايد نحوۀ مطالعۀ خود را تغيير دهيد؛ يا شايد شيوۀ مطالعۀ دارندة يک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگي شما، نتواند پاسخگوي نياز شما باشد.
 
209129_264

ادامه نوشته