Tag: آمادگی برای امتحانات

روش دقیق‌خوانی

هدف روش دقیق‌خوانی، درک کامل مطالب خوانده‌شده و نگهداری آن‌ها به صورت منظم، فهم بیش‌تر و عمیق تر مطالب، نگهداری بیش‌تر مطالب، افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سؤالات تشریحی بخصوص در زمان آمادگی برای امتحانات است.

فنون اصلی این روش عبارت است از سازمان دادن به حاشیه‌نویسی و علامت‌گذاری.

خلاصه کردن در سازمان‌دهی مطالب به فرد کمک می‌کند تا رابطه‌ی بین مطالب آگاه شود و با حاشیه‌نویسی می‌تواند مطالب را بهتر درک کند.

سازمان‌دهی مطالب بر اساس موضوع اصلی، نکات اصلی و جزئیات صورت می پذیرد. موضوع اصلی همان اندیشه‌ی کلی نویسنده است و تمام مطالب کتاب، زیرمجموعه‌‌ی اندیشه کلی و موضوع اصلی است (مانند امامت در دین و زندگی یا ژنتیک در زیست). نکات اصلی، اندیشه‌های مهم یک موضوع هستند که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند موضوع اصلی را تشکیل می‌دهند. جزئیات نیز مطالبی هستند که باعث می‌شوند درک موضوع راحت‌تر صورت بگیرد مانند تصاویر، جداول و …

CLIPART_OF_10887_SM_2

ادامه نوشته