Tag: cloze test

مطالعه روزانه‌، کلیدی برای موفقیت

مطالعه‌ی مستمر درس‌ها یکی از روش‌های ساده و در عین حال موثر در فرایند آمادگی برای کنکور سراسری به شمار می رود.برای اجرای این روش به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • 1. حل روزانه چند سؤال تشریحی برای درس‌های اختصاصی اصلی (ریاضی، فیزیک و…)

  • 2. تست‌زنی برای درس‌های مهم (زیست شناسی و …)

test

ادامه نوشته