Tag: Reading و Cloze test

روش مطالعه زبان انگلیسی از دیدگاه رتبه 5 کنکور

اگر اول سال تحصیلی از من می‌پرسیدید در کنکور کدام درس را از همه بالاتر خواهی زد، بدون شک می‌گفتم زبان انگلیسی؛ اما در آزمون سراسری، پایین‌ترین درصدم (79%) مربوط به زبان بود!!

شاید علت اصلی این امر، این بود که در سال کنکور تقریبا به زبان هیچ بهایی ندادم و فقط گاهی اوقات و آن هم بطور نامنظم و بدون برنامه ریزی،مقداری زبان می‌خواندم. در روز کنکور نیز 4 تا غلط زدم که اصلا فکر نمی‌کردم این طور بشود؛

پس به شما توصیه می‌کنم هیچ درسی را دست کم نگیرید. چون خودم زیاد درست و حسابی نخواندم، نمی‌توانم بگویم چه‌گونه بخوانید اما اگر به دوران کنکور برگردم و بخواهم زبان بخوانم، سعی می‌کنم حتما موارد زیر را رعایت کنم:

images

ادامه نوشته