تصمیم با کیست؟ تو یا وقت؟

سلام

همیشه فکر می‌کنیم برای انجام کارها و برنامه‌هایی که داریم باید وقت باز و فراوانی داشته باشیم تا بتوانیم همان طور که دل‌مان می‌خواهد و احساس می‌کنیم مطالب را می‌فهمیم از آن استفاده کنیم.

امّا بهتر است این اصل مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشیم که این روند در حقیقت تعیین تکلیف کردن وقت برای ماست در حالی که استفاده‌ی درست از زمان آن است که ما تصمیم‌گیر و تعیین کننده‌ی محدودیّت‌ها و ممنوعیّت‌ها باشیم. تصمیم بگیریم با فراگیری قواعد و اصول مدیریّت زمان ، روش‌ها و شیوه‌هایی را بیاموزیم که با بهره‌گیری از آن‌ها کنترل منطقی زمان در اختیار مان باشد تا بتوانیم بالاترین بهره وری را از حدِّاقلِّ زمان داشته باشیم.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.