خروار خروار یا مثقال مثقال

«همیشه به شما و حرف‌های‌تان اطمینان کامل داشته‌ام امّا این که می‌گویید روش تست زدنم مناسب نبوده است را اصلا و ابدا قبول ندارم. از هر فصلی که قرار بوده است در آزمون آزمایشی بیاید ۵۰۰ تا ۷۰۰ تست زده بودم. به نظر شما آیا این مقدار تست مناسب نبوده است؟» ساعت مشاوره بود و این حرف‌های دوستی که درصد یکی از درس‌هایش در آزمون بسیار کمتر از چیزی شده بود که انتظار داشت.

واقعیت این بود که این اشکال بسیاری از ما بود و حالا انتظار پاسخی روشن داشتیم. مشاورمان گفت:«یک پرسشم را جواب بده تا بگویم چرا تست زدنت مناسب نبوده است. تست‌های هر فصل را چه زمانی زدی؟» دوستم پاسخ داد:«در سه روز متوالی . هر روز تست‌های یک فصل را پاسخ دادم.» مشاورمان گفت:«حیف که می‌خواهیم به اشکالات بیش‌تری برسیم، اگر فرصت بود با یکی دو پرسش دیگر خودت اشکال کار را پیدا می‌کردی. حالا گوش کن.

personality-test

اگر به جای پاسخ گویی ۱۵۰۰ تست ، فقط به ۵۰۰ تست برای هر سه فصل قناعت کرده بودی ولی همین مقدارِکم را در مدّت طولانی‌تری مثلاً یک هفته پاسخ می‌دادی ، میزان یادگیری و ماندگاری مطالب بیش‌تر می‌شد و نتیجتاً درصد بهتری نیز کسب می‌کردی.

اشکال اصلی کار این‌جاست که شما فکر می‌کنید تستِ زیاد زدن مناسب است در حالی که زیاد تست زدن کاری است که باید انجام دهید. تفاوت این دو عبارت این است که تست ِزیاد را می‌توانید در یک جلسه بزنید ولی نتیجه‌ای برای‌تان ندارد. امّا اگر بخواهید زیاد تست بزنید باید دفعات تست زدن را بیش‌تر کنید و این کار فقط در روزهای متعدّد قابل انجام است.

وقتی چند نوبت تست می‌زنید یعنی فرصت‌های بیش‌تری برای تمرین و تکرار ایجاد کرده‌اید. یعنی به مغرتان اجازه داده‌اید در فرصت‌های متعدّد مطالب و مسائل را مرور و بازیابی و تکرار کند و همین دفعات متعدّد است که مطالب را از حافظه‌ی ‌کوتاه مدّت شما به حافظه‌ی بلند مدّت منتقل می‌کند. تا این انتقال صورت نگیرد ، یادآوری مطالب و مباحث درسی درست انجام نخواهد شد. و این اتّفاقی است که برای شما افتاده است.

بنابراین از امروز بکوشید به جای تستِ زیاد زدن ، حجم تست‌های‌تان را کم انتخاب کنید ولی دفعات تکرار را به تدریج و بر مبنای یک برنامه ریزی دقیق و اصولی افزایش دهید.» حرف‌های مشاورمان منطقی بود. اکنون فرصتی سه هفته ای داریم برای فراگیری و تمرین روش صحیح تست زنی.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.