دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ سنجش(جامع نوبت اول)

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ سنجش دوازدهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
دوازدهم تجربی

 

سوالات آزمون جامع نوبت اول سنجش دوازدهم تجربی

دانلود پاسخنامه تشریحی

دوازدهم ریاضی

 

سوالات آزمون جامع نوبت اول سنجش دوازدهم ریاضی

دانلود پاسخنامه تشریحی

دوازدهم انسانی

 

سوالات آزمون جامع نوبت اول سنجش دوازدهم انسانی

دانلود پاسخنامه تشریحی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.