روش مفهومی خواندن درس‌ها را بلد هستید؟

سجاد: روز بعد از آزمون آزمایشی در راه مدرسه، به مفهومی خواندن درس ها فکر می‌کردم. مدتی است که همه اطرافیان به من می‌گویند مفهومی درس بخوان.

مادرم می‌گفت: برای این‌که بتوانی به برخی تست های دشوار آزمون‌ها جواب بدهی لازم است بدانی سؤال از تو چه می‌خواهد و لازمه‌ی آن مفهوم بودن مباحث درسی است.

مشاورم می‌گفت: چون برخی سؤال‌های آزمون،ترکیبی از مباحث درسی است لازم است مطالب خوانده‌شده و حتی تمرین‌های کتاب درسی را به درستی به هم ربط بدهی و مفهوم آن‌ها را درک کنی تا بتوانی به راحتی به اینگونه سوالات پاسخ بدهی.

index

معلمم می‌گفت: بهترین روش درس خواندن مفهومی خواندن است. باید مطالب و آموخته‌های سال قبل خود را به امسال مربوط کنی و کتاب درسی را در اولویت مطالعه قرار دهی.

سجاد: تصمیم گرفتم تمام درس‌هایم را مفهومی بخوانم ولی وقتی فکر کردم دیدم روش آن را بلد نیستم. احتمالاً مفهومی خواندن یعنی زیاد خواندن یا زیاد از بر کردن یا استفاده‌ی زیاد از کتاب‌های کمک‌درسی.  باید در مورد راه و روش مفهومی خواندن مشاوره بگیرم.

آیا شما مفهومی خواندن را بلد هستید؟ یعنی می‌دانید چه‌طور مفهومی بخوانید؟ آیا می‌توانید به سجاد در حل مشکلش کمک کنید؟

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.