فاصله تا حلِّ مشکل!

سلام

باورِ شروع برای بسیاری ، از همین روزها رقم می‌خورد.

فراوانند کسانی که وقتی ثبت نام آزمون سراسری تمام می‌شود ، به این باور می‌رسند که رقابت جدّی برای موفّقیّت آغاز  شده است.

url

امّا خوب است همه‌ی ما چه آنانی که پیش‌تر از این‌ها درک صحیحی از موقعیّت خود داشته‌اند و چه آنانی که از این پس به حسّاسیّت این موقعیّت و رقابت واقف می‌شوند،این نکته مهم و کلیدی را بدانیم که در سختی‌ها و دشواری‌ها ، فاصله‌ی ما تا حلِّ مشکل به اندازه‌ی زانوهای‌مان تا زمین است .

شاید برداشت تو از این عبارت «برخاستن و حرکت کردن و زانو راست کردن و روی پای خود ایستادن» باشد.امّا من اعتقاد دارم: وقتی هجوم مشکلات و دشواری‌ها تمام راه‌ها سد می‌کنند، وقتی احساس می‌کنیم سختی‌ها برای‌مان عذاب آور هستد و همه‌چیز بوی نا امیدی می‌دهد ، زمان آن است که زانوهای‌مان را بر زمین بگذاریم و عجز و ناتوانی و درماندگی‌مان را به پیشگاه کسی که با نامش آغاز کرده بودیم ابراز کنیم و او را به یاری بطلبیم.

تنها در این صورت است که همه چیز به‌جای اصلی خود باز خواهد گشت. یادمان بماند که مشکلات و سختی‌های من و تو هر قدر هم بزرگ باشند، خدای‌مان بزرگ‌تر است.

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.