نوک زبونمه ها!

برای همهٔ ما پیش آمده است که اسم فرد یا مکان و یا چیزی را نتوانیم به یاد بیاوریم ولی‌ اطلاعات زیادی در مورد آن به یاد داشته باشیم، در مورد آن توضیح بدهیم، ولی‌ بگوییم اسمش نوک زبونمه !

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، این پدیده بیشتر در مورد اسامی خاص اتفاق افتاده، با افزایش سن بیشتر شده و در افراد دارای آسیب مغزی منجر به "آفازی نامیدن” به کرات دیده می‌شود.تحقیقی که اخیرا در این مورد انجام شده است به بررسی مکانیزم "نوک زبان بودن” پرداخته است.

index

این تحقیق با نشان دادن 3 ثانیه ای تصاویر افراد مشهور دهه های ۵۰-۷۰ که مدتهاست از تلویزیون و سینما غایب هستند به افراد مسن انجام شده است و در حین نشان دادن تصاویر، فعالیت نواحی مختلف مغزی و زمانبندی دقیق فعالیتها با تکنیک MEG ثبت شده است. در 29 درصد موارد، افراد مورد آزمایش دچار پدیده "نوک زبونمه” می شدند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که پردازش مغزی گفتن نام از ۳ مرحله به یاد آوری مفاهیم، به یاد آوری کلمه و فعال شدن نواحی مربوط به کنترل حرکتی گفتار تشکیل شده است که در مواردی که اسم گفته می شود این ۳ مرحله پشت سرهم و با کمی همپوشانی زمانی‌ اجرا می شوند ولی‌ به هنگامی که فرد می گوید نوک زبانم است، مغز در مرحلهٔ دوم گیر می‌کند و به هنگام گیر کردن، فعالیت در نواحی مربوط به حافظهٔ معنایی و زبانی و منطقه یادآوری کلمات و اصوات افزایش می‌یابد.

در واقع این فعالیت‌های مغزی، تلاشی برای به یاد آوردن نامی فراموش شده است. نتایج و دستاوردهای کامل این تحقیق در Journal of Cognitive Neuroscience گزارش شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.