روش مطالعه آمار و مدل سازی برای کنکور

آمار و مدل سازی درسی تحلیلی محاسباتی است. به همین دلیل باید آمادگی داشته باشید که اگر پرسش های سختی از این درس آورده شود، با پرسش هایی وقتگیر مواجه باشید. در این حالت پرسش هایی منظور است که عمدتاً محاسبات آنها طولانی و وقتگیر باشند.
برای کسب مهارت در محاسبات این درس، به تمرین فراوان نیاز دارید. نکته ی مهم دیگر این است که به دلیل حجم محاسبات احتمالی زیاد برای یک پرسش، امکان بی دقّتی بسیار زیاد است. بنابراین زدن تست های زمان دار در منزل به طور ویژه ای توصیه می شود. نکته ی مهمّی که باید به آن توجّه کنید این است که مطالعه ی آمار و مدل سازی را از نخستین روزهای آغاز فعّالیّت مطالعاتی جدّی بگیرید.

amar

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری هرساله بنابر یک عادت غلط، مطالعه ی این درس را به دوران بعد از نوروز موکول می کنند، قویاّ بر این نکته مهم تاکید میکنم این یک روش غلطی است که درصورت انجام، همانند آن دسته از داوطلبانی که این روش را دنبال کرده اند، ضرر خواهید کرد.

شرط پاسخگویی به پرسش های درس آمار و مدلسازی در آزمون سراسری، تسلطّ کامل بر موضوعات است. نکته ای که وجود دارد این است که شما درمواجهه با تست های این درس اگر توان پاسخگویی به پرسش را نداشته باشید و به سراغ پاسخنامه بروید، مشاهده می کنید که پرسش مورد نظر به راحتی حل می شده است و نکته ی مبهمی در پاسخگویی آن وجود نداشته است. آنگاه افسوس میخورید که چرا تست به آن سادگی را پاسخ نداده اید و یا با تست هایی مواجه خواهید شد که در نگاه اوّل شاید بگویید این تست استاندارد نیست زیرا زمان پاسخگویی به آن بسیار زیاد است، حال آنکه باید بدانید لازمه ی پاسخگویی به پرسش های احتمالا وقت گیر این درس (محاسبه ی میانگین 15 داده به همراه واریانس آنها) تسلطّ کامل بر مباحث مورد نظر است که این کار جز با تکرار محقّق نخواهد شد.

تعداد پرسش های این درس در آزمون سراسری برای گروه آزمایشی علوم ریاضی 1 یا 2 (در برخی از سال ها 3) پرسش و در گروه های علوم تجربی و علوم انسانی نیز 2 یا 3 پرسش است.

شاید در نگاه اوّل تصوّر شود که آیا واقعا ارزش دارد برای این تعداد پرسش کم، وقت خود را به این درس اختصاص دهیم؟

اگر با رتبه های برتر آزمونهای سراسری صحبت کنید، متوجّه خواهید شد که با مطالعه ی کافی و مناسب به سطحی از تسلّط خواهید رسید که به طور کامل به هر پرسشی که از این درس مطرح شود ، پاسخ خواهید گفت. در حالی در مباحث دیگر ریاضیات هرگز چنین ادّعایی نمی شود. پس به صراحت تاکید می کنم مطالعه ی درس آمار و مدلسازی را از همین امروز جدّی بگیرید.

فصل اوّل (اندازه گیری و مدلسازی) و فصل دوم (جامعه و نمونه) دو فصل ساده هستند. به طور کامل بر تعاریف کتاب درسی مخصوصا در مورد مبحث خطای اندازه گیری و نمونه های تصادفی مسلّط باشید.

فصل سوم (متغیّرهای تصادفی) نیز یک فصل تعریف محور است. تسلّط بر تعاریف کتاب کلید پاسخگویی پرسش های این فصل است. به خصوص لازم است بدانید که مباحثی نظیر تشخیص متغیّرهای کمّی گسسته، کمّی پیوسته، کیفی اسمی و کیفی ترتیبی همواره مورد نظر طراحان پرسش بوده است.

فصل چهارم (جدول فراوانی و دسته بندی) به بعد تا پایان فصل هفت وارد مباحث محاسباتی می شویم. شاید در نگاه نخست تعداد زیاد فرمول های این فصلها احساس بدی را در شما برانگیخته باشد ولی باید بدانید که بسیاری از فرمول های توضیح داده شده در جزوات به سادگی از روابط مادر قابل استخراج هستند. این فرمول ها را در طول زمان و با تست زنی های فراوان خواهید آموخت و به آنها مسلّط خواهید شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.