Tag: آرایه های ادبی کنکور

جمع‌بندی آرایه‌های ادبی در کنکور سراسری

همانگونه که می دانید 3 سؤال از 25 سؤال مجموعه سؤالات زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری به مبحث آرایه‌های ادبی اختصاص دارد. نکته ای که بایستی به آن توجه داشت این است که ابیات این دسته از سؤالات غالباً از منابع خارج از کتاب درسی انتخاب می‌شوند اما آرایه‌هایی که باید در این ابیات، جست‌وجو شوند، از کتاب‌های درسی هستند.

 می‌توانید آرایه‌های ادبی را از: درس‌های«1، 2، 5، 12، 17 و 23» کتاب ادبیات فارسی 2، درس‌های «8 و 17» ادبیات فارسی 3 و درس «14» زبان فارسی 3 مطالعه نمایید.نمودار آمده، جمع‌بندی آرایه‌هایی است که از کنکور سال 90 تا کنکور سال 93، در چهار رشته‌ی آزمایشی (ریاضی، تجربی، هنر و زبان) مطرح شده است. با این نمودار می‌توانید از آرایه‌های پراقبال‌تر در کنکورهای اخیر مطلع شوید.

http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/628965/13940306P23r154413.jpg