Tag: آزمون آزمایشی،درس،کنکور

اهمیت تجسم قبل از آزمون آزمایشی

تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور بعد از این‌که آزمون می‌دهند و نتایج آزمون را بررسی می‌کنند در بسیاری از اوقات این جمله را می‌گویند:

"من می‌خواستم تکنیک ضربدر و منها را اجرا کنم اما با وجود تمرین باز هم در جلسه فراموش کردم از آن روش استفاده کنم" یا "سر جلسه باز هم فراموش کردم که سؤالات را با دقت بخوانم" و…

پیشنهادی که به شما می‌دهیم این است که روز قبل از امتحان یا آزمون، رفتار و اتفاقاتی که در جلسه برای شما می‌افتد برای خود تجسم کنید. در شب قبل از آزمون نکات مورد نیاز را برای خود مرور کنید:

Ø     حتماً تکنیک ضربدر و منها را اجرا کنم و حتی اگر سؤالات یک درس را بلد نبودم خود را درگیر حل سؤالات وقت‌گیر نکنم.

Ø     سؤالات را با دقت و تمرکز کامل مطالعه کنم و زیر قسمت‌های مهم سؤال خط بکشم.

Ø     حواسم به ساعت و زمان آزمون باشد.

Ø     قبل از جلسه احساساتم را بر روی برگه بنویسم تا آرامش بیش‌تری در جلسه آزمون داشته باشم.

Ø     حتماً در حین آزمون، خوراکی‌های مغذی‌ای که با خود برده‌ام میل کنم تا قند خون خود را حفظ کنم.

Ø     برخی از سؤالات مربوط به یک درس خاص برای من وقت‌گیر است؛ حتماً در انتهای آزمون در زمانی که اضافه می‌آورم بر روی این سؤالات وقت بگذارم.

Ø     و…

این جملات به طور مثال بیان شده است.

وقتی شب قبل از آزمون یا امتحان کارهایی که می‌خواهید انجام دهید برای خود و در ذهنتان تجسم کنید فردا با آمادگی ذهنی بیش‌تری در جلسه حاضر می‌شوید و می‌توانید در مورد نحوه‌ی آزمون دادن خود که به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و کلیدی نتیجه گرفتن است، مدیریت خوبی داشته باشید و تصمیماتی بهتری بگیرید.

Decisions sign in the sky