Tag: آزمون آزمایشی،موفقیت،پیشرفت،برنامه

اقدامات اولیه برای تداوم پیشرفت

اگر بعد از آزمون آزمایشی متوجه شدید که نسبت به آزمون قبلی خود پیشرفت داشته‌اید آیا موارد زیر را انجام می‌دهید؟

1.    کارنامه‌ی آزمون قبلی با کارنامه‌ی الان را مقایسه می‌کنید؟

2.    در تعداد اشتباهات آزمون قبلی و الان ریز و دقیق می‌شوید؟

3.    علت رشد تراز و رتبه‌ی خود را به دقت بررسی و تحلیل می‌‌کنید؟

4.    راهکارهای رشد و پیشرفت خود را به صورت مکتوب می‌‌نویسید؟

5.    آیا تصمیم می‌گیرید با برنامه‌ای که موفق به پیشرفت شده‌اید برای خودتان برنامه‌ای متعادل برای روزهای پیش رو بنویسید؟

6.    روحیه‌ی و انگیزه بالایی به دست می‌آورید و متوجه می‌شوید که توانایی بالایی برای پیشرفت دارید؟

7.    دفتر برنامه‌ریزی خود را بررسی کرده و یکی از فرمولهای موفقیت خود را در آن جستجو می‌کنید؟

formulas