Tag: آزمون آزمایشیگ

عربی لذت‌بخش می‌شود

عربی هم مانند فارسی یک زبان است؛ زبانی برای ایحاد ارتباط بین انسان‌‌ها اما علاوه بر این، جزو مواد درسی نیز هست.

همه‌ی ما از بدو تولد هر روز با زبان فارسی مواجه بوده ایم و این تکرار و اصرار ورزیدن ما در استفاده از آن باعث شده است که بتوانیم به‌راحتی مهارتمان را در فارسی افزایش دهیم اما اگر به هر دلیلی نتوانیم از این مهارت استفاده کنیم یا ارتباطمان با فارسی کم شود سطح آمادگی و مهارتمان روزبه‌روز کاهش می‌یابد مانند افرادی که برای سالیان دراز در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند.

عربی نیز مانند فارسی است. پس مهم‌ترین موضوع این است که هر روز با این زبان در تماس باشیم و هم‌چنین در این امر اصرار بورزیم.

index

ادامه نوشته