Tag: آزمون سراسري 95

نکاتي راجع به ثبت‌نام آزمون سراسري 95 (بخش پاياني)

در دو بخش گذشته از این سلسله از مقالات، به يادآوري نکاتي که داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 هنگام ثبت‌نام دراين آزمون مي‌بايست در نظر داشته باشند اختصاص داديم. در اين شماره نيز با تاکيد بر ساير نکاتي که رعايت آنها از سوي داوطلبان اين آزمون لازم به نظر مي‌رسد، بحث در اين زمينه را به پايان مي‌بريم.

1-    داوطلبان آزمون سراسري 95 مي‌بايست داراي مدرک پيش‌دانشگاهي باشند و يا مدرک پيش‌دانشگاهي خود را حداکثر تا پايان شهريور 1395 اخذ کنند و يا آنکه داراي ديپلم نظام قديم يا مدرک کارداني (فوق ديپلم) باشند.
2-    دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي و کاردانش، که مدارک پيش‌دانشگاهي يا کارداني ندارند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 95 را نخواهند داشت، و در صورت ثبت‌نام در اين آزمون، به عنوان متخلف شناخته خواهند شد و برابر ضوابط با آنان برخورد مي‌شود.
 
index

ادامه نوشته