Tag: آزمون کارشناسي‌ارشد

پرینت کارت آزمون کارشناسی‌ارشد از امروز آزمون: پنج‌شنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ داوطلبانی که در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌‌ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۳۹۸ و همچنین‌ بیست و چهارمین دوره‌ المپیاد علمی‌ ـ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدین‌وسیله‌ توجه‌ آنها را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.
الف‌- برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۲۳ خرداد و نوبت صبح جمعه مورخ ۲۴ خرداد ‌ماه سال ۱۳۹۸ و براساس اطلاعات مندرج روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی،‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ است.
لازم به توضیح است که کارت شرکت در این آزمون، حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۸ برای مشاهده و پرینت روی سایت سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است که بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارایه آن، الزامی است؛ لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
index