Tag: آزون

کاری برای موفّقیّت …!

می‌گفت تلاش می‌کند و درس می‌خواند و وقت گذاری زیادی دارد ، امّا نمی‌داند چرا آنطور که باید و شاید نتیجه نمی‌گیرد. کارنامه‌ی آزمون کلاسی‌اش را جلوی من گرفته بود و می‌گفت: «ببین! در فاصله‌ی دو آزمون وقت زیادی گذاشتم و مجموعه‌ای را که به‌عنوان ریاضی با آن مواجه بودم و قرار بود در آزمون بیاید ، مطالعه کردم و تست زدم. امّا دریغ از کوچک‌ترین تغییر. در آزمون قبلی ریاضی را 37 % زده بودم و در این آزمون شده است 35 % . واقعا خسته شده ام و نمی‌دانم اشکال کارم کجاست؟

چرا هر قدر تلاش می‌کنم نتیجه نمی‌گیرم؟» گفتم:«ایراد نخست تو این است که آرامش و تحمّل را زود از دست می‌دهی. اوّل سعی کن خویشتندار و صبور باشی تا بتوانی خوب فکر کنی. دوم به این پرسش فکر کن که آیا موضوع آزمون نوبت قبل با آزمونی که این هفته دادی یکسان بوده‌است؟ و سومین نکته این که فکر کن و ببین کاری را که لازم بوده است انجام دهی انجام داده‌ای یا آن چه صورت گرفته کار دیگری بوده است.»

index

ادامه نوشته