Tag: آمار و مدلسازی،رشته ریاضی،رشته تجربی

تیپ بندی سوالات آمار و مدلسازی کنکور سراسری

کنکوری های عزیز سلام!
 
امروز میخواهیم، نحوه سوالات مطرح شده درس آمار و مدلسازی درکنکور های سراسری را بررسی کنیم. همانطور که می دانید معمولا، از درس آمار و مدل سازی در کنکور سراسری رشته تجربی و ریاضی ،2 سوال مطرح می شود؛ با توجه به اینکه سوال های ریاضی مطرح شده درکنکور ازلحاظ امتیاز، یکی هستند و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارند و همچنین به دلیل اینکه یادگیری درس آمار و مدل سازی نسبت به دروس دیگری که سوالات ریاضی از آن طرح می شود، راحت تر است؛  لذا به شما داوطلبان عزیز کنکور توصیه اکید می شود که درس آمار و مدلسازی را جدی بگیرید و تست های آن را از دست ندهید.
اگر سوال های کنکور چند سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم، به این موضوع می رسیم که سوالهای مطرح شده در کنکوز سراسری،نه تنها در درس آمار، بلکه در دروس دیگر نیز دارای تیپ و چیدمان خواصی هستند.با بررسی اجمالی در درس آمار و مدلسازی، به این جمع بندی می رسیم که سوال های مطرح شده در کنکور داراری 2 تیپ خاص هستند.
 
شاد

ادامه نوشته